Skip to content

Tallinna linna veebileht

Eesti suurima omavalitsuse pikaajalise partnerina arendasime uue Tallinna veebilehe. Mahukas projekt hõlmas erinevates etappides nii süsteemi detailanalüüsi, kujundustööde teostamist sisuhaldustarkvara arendamist, andmete migreerimist kui ka täiendavat süsteemi arendus-, hooldus- ja majutusteenust.

Tallinn

Lahenduse kirjeldus

Kõrge kasutuskoormuse ja turvalisuse vajadus, väga mahukas info ja funktsionaalsuste hulk, palju erinevaid sihtgruppe, kasutajaid, administraatoreid ning arvukalt väliseid liidestusi olid vaid loetud väljakutsed, mida antud projekti puhul lahendada. Arendusprojekti raames realiseerisime nii Tallinn.ee põhiveebi kui integreerisime sellega ka erinevad ametiasutuste veebid, teemaveebid ja meediaportaalid.

Lahenduse realiseerimisel kasutasime Drupal 9 platvormi ja selle komponente, mis on vabavaralised, avatud lähtekoodiga ning laia kasutajaskonnaga. Kõiki süsteemi komponente on võimalik klasterdada, sh veebirakendusi, teenuseid, andmebaase. Süsteem on riistvaraliselt skaleeruv, st lihtne on käideldavust tõsta.

Tallinna uue veebilahenduse disain on koostatud lähtuvalt Hankija vajadustest ning stiilijuhisest. Lähtusime oma töös põhjalikult ligipääsetavuse ja WCAG 2.0 AA nõuetest ning seadsime eesmärgiks, et rakendus oleks kasutatav kõikide enamlevinud veebilehitsejate uuemate versioonidega. Keskendusime võimalikult intuitiivse ning kasutajasõbraliku visuaali ja CMSi loomisele.

Lõime rakenduse juurde ka kaks monitooringulehte, mille abil saab jälgida rakenduse toimivust ja kolmandate osapoolte sõltuvuste staatuseid. Vastavalt hanke lähteülesandele on süsteemi koormustaluvuseks 5000 üheaegset pöördumist minutis. Veebi haldajate, st administraatorite hulk on ca 350, kelle igapäevatööle uue tarkvaralahenduse kasutuselevõtmine olulist mõju omab. Seetõttu oleme pööranud suurt tähelepanu ka süsteemi võimalikult lihtsale kasutuselevõtule ning administraatorite koolitamisele.

Liik

Veebilahendus

Külasta lehte