Skip to content

Pärnu Haigla veebileht

Pärnu Haigla on Eesti üks suuremaid keskhaiglaid, mis teenindab Pärnumaa ja osaliselt ka Lääne-, Saare- ja Hiiumaa elanikke. Uue veebilehe kasutusmugavuse fookus on just ajakriitilise info kuvamisel ning vajalike kontaktide kiirel leidmisel. Pärnu Haigla koduleht on arendatud Drupal 9 platvormile.

Pärnu hospital front page

Analüüs

Uue veebilehe arendusetapile eelnes põhjalik analüüs, kus kaardistasime kasutuslugude põhiselt koos kliendiga loodava lahenduse - nii saame kindlad olla, et koostöös analüütiku ning projektijuhiga loodud kodulehe loogika vastab ka eriala tundvate inimeste nõudmistele. Sealhulgas töötasime välja ka kodulehe struktuuriloogikad - nt üksuste jaotuse, kontaktide listi jm.

Disain

Veebidisainis lähtusime Pärnu Haigla stiiliraamatust ning kasutusmugavuse elementidest, kus on eraldiseisvad menüü- ja infokastid kergesti leitavad ning loetavad. Erilist tähelepanu sai ka mobiiliversiooni veebileht, kuna vajadus info järele kahes erinevas seadmes on erinev.

Arendus ja sisuhaldus

Veebileht on arendatud Drupal 9 platvormile pidades silmas erinevate rollide kasutusõiguseid ning nende võimalusi sisu luua ja hallata. Drupal sobib hästi mahuka info paigutuse ja jaotuse loomiseks oma mitmete erinevate sisutüüpide võimalustega. Mõningad sisulehed, mis on mõeldud nt ainult koostööpartneritele, on kaitstud ka parooliga - nii saame kindlad olla, et õige info jõuab vaid asjaosalisteni.

Otsingumootoris on kasutusel ka Elasticsearch, mis soovitab kasutajale vastavalt tema otsingule potentsiaalset tulemust.

Täna oma arsti

Vahva initsiatiivina on võimalik kodulehel tänada meditsiinipersonali. Saad täita lahtrid ning vastavale arstile saadetakse Sinu poolt tänukiri - suurim tänu on aitäh!

Liik

Äritarkvara ja infosüsteemide arendus

Kasutatud tehnoloogiad

Drupal

Külasta lehte