Skip to content

Golf24 OÜ

playgolf.ee veebilehe ja online videokoolituste süsteemi loomine

Playgolf

Kliendi kirjeldus

PlayGolf on interaktiivne golfi õppekeskond, mis hõlmab endas golfi tehnilise, psühholoogilise, füüsilise ja strateegilise poole õpetust.

Vajadus ja lähteülesanne

Loodava veebilehe peamiseks eesmärgiks oli pakkuda lahendust olukorrale, kus paljud golfimängijad ei käi trennis (mis võib olla kallis) ning tihti tekivad mitmetel mängijatel samad küsimused, mida treenerilt küsitakse ning kuhu tihti oskuste arendamise teel kinni jäädakse.

Samuti pidi uus veebileht võimaldama kõigil huvilistel leida vastavalt vajadusele kiireid näpunäited.

Lahenduse kirjeldus

Eesmärk on luua veebileht, mis võimaldaks pakkuda kõigile golfi harrastajatele olenemata nende oskuse tasemest ühtset kohta, kust leida näpunäiteid ning toetavat infot. Kuna eesmärk on pakkuda lahendusi just siis, kui mängijal seda vaja on, kasutatakse lahendust valdavalt mobiilis, samal ajal kui mängitakse või harjutatakse. Seetõttu on kogu lahendus disainitud mobiile-first põhimõttel. Keskkonna eesmärk on kategoriseerida ära kõik golfialased küsimused ning anda neile lühike ja praktiline vastus, mis õpetab sõltumata tasemest mängijat iseseisvalt toime tulema takistustega, mis mängus ilmnevad

Liik

Veebilahendus

Kasutatud tehnoloogiad

Wordpress, Woocommerce

Külasta lehte