Skip to content

Transpordiamet: Liikluskasvatus

Web Experti poolt valmis Transpordiameti Liikluskasvatuse uus ja ajakohastatud veebileht ning tellimiskeskuse süsteem. Uus veeb on arendatud Drupal 8 platvormile.

website image

Kliendi kirjeldus

Liikluskasvatus.ee on Transpordiameti liiklusohutuse teemaline eraldiseisev veebileht, mis on mõeldud kasutamiseks kõigile sõltumata vanusest ja peamistest liikumisviisidest. Lehelt leiab nii mänge, videoklippe kui ka infomaterjale. Web Experti poolt valmis uuendatud ja ajakohastatud veebileht ning tellimiskeskuse süsteem. Uus veeb on arendatud Drupal 8 CMS platvormile pidades silmas just väga mahuka sisumaterjali ning failikogumi turvalist haldust.

Analüüs

Koostöös kliendi meeskonnaga kaardistasime mitme töösessiooni vältel loodava veebilehe nõuded ning selle põhjal valmis Drupal 8 platvormi võimalusi silmaspidav dokument. Defineerisime erinevad kasutajaprofiilid ning lõime igale erineva stsenaariumiga kasutajalood.

Disain ja kasutajamugavus (UI ja UX)

Kogu terviklik veebidisain ja disainielemendid on väljatöötatud Web Experti poolt. Disainikeele kujundamisel lähtusime, et see oleks kõigile sihtgruppidele sobiv - mänguline, selge ja kaasav. Kasutajamugavuse disainis jälgime WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) standardit, mis kehtestab juurdepääsetavuse nõuded ka erivajadustega inimestele.

Arendus: veebileht ja tellimiskeskus

Uus veebileht on arendatud Drupal 8 sisuhaldusplatvormile. Üks lehe põhifunktsione on Tellimiskeskus haridusasutuste esindajatele, kus on nüüd tellimuste käsitlemine halduritele ja kasutajatele mugavam, kiirem ja ülevaatlikum. Drupali võimalustest on kasutatud mahuka sisumaterjali loomiseks erinevaid sisulehti ja vormilehti, kuna lisaks info- ja õppematerjalidele on suur rõhk ka videotel ja mängudel.

Liidestused

Veebileht on liidestatud Astro Baltics NOOM majandustarkvaraga, mida kasutatakse Tellimiskeskuse kaudu esitatud tellimuste haldamiseks ja täitmiseks. Tellimusi saavad esitada vaid haridusasustuste esindajad.

Sisu sisestus ja koolitamine

Veebilehe üks põhieesmärke on olla liiklusohutuse teemaliste õppematerjalide kogum ja infot on sel alal palju. Seetõttu pakkusime uuele kodulehele ka sisu sisestamise teenust. Failid migreeriti eelmiselt lehelt kesksesse failipanka. Et uue lehe kasutuselevõtt haldurite grupi seas sujuvam oleks, viisime läbi ka Drupali sisuhaldusplatvormi koolituse ning pakkusime jooksvat kliendituge.

Liik

Veebilahendus

Kasutatud tehnoloogiad

Drupal

Külasta lehte