Skip to content

Statistikaameti palgarakendus

Statistikaamet ja Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus

Palgarakenduse pilt

KLIENDI TUTVUSTUS

Statistikaameti ülesandeks on seista kvaliteetsete andmete eest kogu riigis ja pakkuda järjepidevalt olulist, usaldusväärset ning tähendusega informatsiooni. Tehnilise kompetentsiga projekti läbiviimisel tellija poolelt oli abiks Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus (RMIT).

VAJADUS JA LÄHTEÜLESANNE

Tegu on rakendusega, mis keskendub kokkuvõtlike palgaandmete presenteerimisele. Kui senine lahendus keskendus paljuski palgalõhele, siis uue rakenduse eesmärgiks sai erinevate ametigruppide keskmistele või mediaanpalkadele väljatoomine piirkonna, soo ja vanuse lõikes.

LAHENDUSE KIRJELDUS

Töötasime välja temaatilise veebilehe, mis annab olulisema palgainfo ülevaate Eestis. 

Teostatud töö ja loodud lahendus sisaldasid endas platvormi loomist, sisulehtede haldust ja tõlkimist, andmete importi ja töötlemist, uudiskirjaga liitumist, ristviiteid teistesse rakendustesse.

Liik

Veebilahendus

Kasutatud tehnoloogiad

Drupal

Külasta lehte