Skip to content

UX/UI Disain

Eesmärk: lõppkasutaja juhtimine soovitud tulemuseni.

Kasutajakogemus illustratsioon

Tänu põhjalikule kasutusmugavuse analüüsile suudame luua väga täpselt eesmärkidele suunatud veebilahenduse, kus lõppkasutaja juhatatakse minimaalsete klikkidega tulemuseni, näiteks ostu sooritamiseni veebipoes. Jälgime hoolikalt, et lisaks praktilisele kasutusmugavusele oleks loodav lahendus ka terviklik ja ülevaatlik.

Tegevused:

  • Kasutajakeskkonna ülesehituse ja kasutusloogika väljatöötamine
  • Ekraanijooniste loomine 
  • Lahenduse disainikontseptsiooni koostamine
  • Disainipõhimõtete väljatöötamine
  • Sisuvaadete disainide loomine
  • Mobiilsete (responsive) vaadete disainimine 
  • Disainil põhineva staatilise prototüübi loomine
  • Disaini testimine lõppkasutajate peal
  • Disainivaadete kooskõlastamine tellijaga
  • Veebikeskkonna disainimine, veebidisain

 

Tulemus: Loodud on kaasaegne ja atraktiivne disainikontseptsioon, mis on terviklik, lihtsasti kasutatav ja tulemuslik.

Kasutajakogemus illustratsioon