Skip to content

Dokumentatsioon ja juhendid

Eesmärk: ülevaade tehnoloogilistest lahendustest ning igapäevasest kasutusest.

Dokumentatsioon illustratsioon

Korrektselt ja professionaalselt koostatud dokumentatsioon annab nii tellijale kui vajadusel tellija kolmandale osapoolele täpse ülevaate ja arusaama loodud lahenduse kasutamiseks, hooldamiseks, haldamiseks või edasiarenduseks.

Tegevused:

  • Lahenduse dokumenteerimine
  • Kasutus-, haldus- ja paigaldusjuhendite koostamine

 

Tulemus: tellijal on taasesitataval kujul põhjalik ülevaade lahenduste kõigist aspektidest ning maandatud on riskid, mis võivad olla seotud lahenduse kasutamise või edasiarendamise piirangutega.

Dokumentatsioon illustratsioon