Skip to content

Äritarkvara ja infosüsteemid

Soovite muuta äriprotsessid efektiivsemaks?

ärilahendused illustratsioon

Automatiseerime ja digitaliseerime teie äri ning muudame igapäevase töö kiirelt arenevas maailmas lihtsaks, tõhusaks ja jätkusuutlikuks.

Lahendus ja väärtus

Keerukate protsesside automatiseerimine ja lihtsustamine aitab ettevõttel kasvatada oma tegelikku potentsiaali ning hoida kokku ressursse. Olgu selleks siis tootmis- või haldustarkvarad, mahukate andmete koondamine ühtsesse süsteemi või mitme platvormi omavaheline integreerimine. Tagame kvaliteetse back-end arenduse, lihtsa ja selge kasutusmugavuse, andmebaaside migratsiooni ning lahenduse koolituse ja juurutuse ettevõtte siseselt.

Kaardistame ja optimeerime protsessid põhjaliku eel- ja ärianalüüsi käigus ning loome rätsepatööna halduslahendusi, mis võimaldavad märkimisväärset kokkuhoidu nii ajas kui rahas. Suudame pakkuda standardlahendustest täpsemini kohandatud süsteeme, kõrgetest litsentsitasudest oluliselt soodsama investeeringuna.

Kogemus ja kompetents

Võtame endale täisteenuse pakkuja rolli ning oleme igal sammul koos oma klientidega alates strateegiast kuni uuenduslike tehnoloogiliste lahendusteni. Meie kliendid on ambitsioonikad ja visiooniga ettevõtted, kelle juures oleme nii konsultandi kui ka arendaja rollis.

Meie kogenud eksperdid analüüsivad teie ettevõtte vajadusi ja pakuvad parimat lahendust nii funktsionaalsuse kui ka kasutajamugavuse osas. Web Experti meeskond koosneb oma ala spetsialistidest arenduse, analüüsi, disaini, projekti- ja kvaliteedijuhtimise alal, kellel on pikaajaline kogemus ning erialane haridus.

Protsess ja tehnoloogiad

Selleks, et teie äri digitaalne ökosüsteem oleks võimalikult jätkusuutlik ja kuluefektiivne, kasutame me digitaliseerimisel eelistatult vabavaralisi ja avatud lähtekoodiga platvorme ja raamistikke. Seejuures jälgime, et oleks tagatud piisav turvalisus, jõudlus ja töökindlus.

Tööprotsessi läbipaistvus ning loodavate lahenduste kvaliteet on meie jaoks esmatähtis. Tööde läbiviimisel kasutame me agiilset ja iteratiivset arendusmetoodikat (Scrumban), kus etappidena teostatavad tööd kooskõlastatakse regulaarselt kliendiga. Antud lähenemine võimaldab keskenduda olulisele, hoiab erinevaid osapooli ühtses inforingis ning tagab kliendi vajadustele vastava tulemuse.

ärilahendused illustratsioon

Teenused äritarkvara ja infosüsteemide tootesuunal

 • Konsultatsioon

  Tutvume kliendi äri, toodete-teenuste ja vajadustega ning selgitame välja sobivaima koostöövormi

 • Analüüs

  Kaardistame äriprotsesside hetkeolukorra, eesmärgid ja edutegurid, määratleme funktsionaalsed- jm nõuded

 • Bränding

  Ühtlustame loodava infosüsteemi visuaalse lahenduse ettevõtte üldise identiteediga

 • Kasutusmugavus ja disain

  Töötame välja kasutajakeskkonna ja kasutusloogika, et pakkuda tõhusaimat lahendust infoliikumise, tööajaarvestuse jm protsesside lihtsustamiseks

 • Arendus

  Arendame tervikliku digitaalse lahenduse ettevõtte äriprotsesside automatiseerimiseks koos vajalike liidestuste, moodulite ja erifunktsionaalsustega

 • Testimine ja kvaliteedikontroll

  Veendume, et loodud lahendus on töökindel ning vastab kõigile turva- ja jõudlustestidele

 • Dokumentatsioon ja juhendid

  Koostame korrektse dokumentatsiooni nii tulemi igapäevaseks kasutamiseks kui võimalikeks edasiarendusteks

 • Koolitamine ja klienditugi

  Koolitame ettevõtte personali infosüsteemi kasutamiseks ja nõustame selle efektiivseima kasutuselevõtu osas

 • Juurutamine

  Korraldame info ületoomise eelnevatest süsteemidest ning tagame uue äritarkvara tõrgeteta käivitumise

 • Sisuloome ja tugiteenused

  Aitame koostada kasutusjuhendite tekstid ning lahendada infosüsteemi serverivajadused

 • Järeltugi ja – teenused

  Pakume jooksvat hooldusteenust ja teostame vajalikke edasiarendusi

 • Projektijuhtimine

  Oleme professionaalseks partneriks, kes aitab saavutada teie ärieesmärke