FRONT-END ARENDAJA,
tule meile

Otsime endaga liituma kogemustega FRONT-END ARENDAJAT, kelle töö sisuks on veebiprojektide väljatöötamine ja tootearendus. Sind toetab tehniliselt tugev kogemustega meeskond ja kompetentne arendustiim.

Meie ootused kandidaadile:

 • valdad HTMLi ja CSSi väga heal tasemel;
 • mõistad veebipõhiseid teenuseid ja rakendusi;
 • valdad JavaScripti, jQueryt, SCSSi, Giti ja Drupalit heal tasemel;
 • omad töökogemust arendajana vähemalt 2 aastat;
 • oled kasutanud oma töös Drushi, Composerit, Webpacki/Gulpi;
 • oskad eesti ja inglise keelt heal tasemel.

Kasuks tulevad:

 • teadmised WCAG 2.0 AA standardist;
 • kogemused ReactJS-ga, Redux-ga või MobX-ga ja Material-UI-ga.

Meie tiimis saad

 • olla osaline mainekate klientide projektides ja neis ka sisuliselt kaasa rääkida.
 • arendada ennast erialaselt ja osaleda koolitustel ning konverentsidel.
 • valida endale eelistustest lähtuv riist- ja tarkvara ning kasutada oma töös uusimaid tehnoloogiaid.
 • planeerida oma töö- ja puhkeaega paindlikult.
 • teha tööd nii Tallinna kui ka Pärnu kontorites.
 • teha mitmekesist tööd, sest arendame uuenduslikke digilahendusi erinevates tegevusvaldkondades.
 • töötada kaasaegsetes kontorites, kus on rõhk nii töisel õhkkonnal kui ka puhkepausil.
 • töötada koos hea vibe'iga meeskonnaga ning saada osa tiimiüritustest.

Kandideerimiseks saada oma CV aadressile jobs@we.ee